Vergoedingen Zorgverzekeraars

Ik ben aangesloten bij erkende beroepsverenigingen. in casu de Vereniging voor Integrale Vitaliteitskunde (VIV) en de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG)

Consulten worden vanuit de aanvullende verzekering (deels) door verschillende zorgverzekeraars vergoed. Controleer uw polisvoorwaarden of  neem contact op met uw zorgverzekeraar voor de exacte hoogte en vergoedingen.