De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk een klacht moet kunnen delen. Het doel van de WKKGZ is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren.

Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

 • Stap 1: de Klacht
  Als je een klacht hebt richt je je in eerste instantie tot mij.
 • Stap 2: de Klachtfunctionaris
  Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Zij zorgen er voor dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het ingevulde klachtformulier te sturen naar VIV Nederland. Zie de instructies op het formulier, dat is te vinden via deze link
  De klachtfunctionaris komt vanuit de Camcoop
 • Stap 3: de Geschillencommissie
  Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je er voor kiezen om je klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. De procedure en verdere informatie zoals kosten en reglement zijn hier te vinden. Als de geschillencommissie een uitspraak doet, dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd. Zodoende wordt de opgedane ervaring gedeeld en kan elke zorgverlener er kennis van nemen.

Wanneer je vragen hebt over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dit graag.

Waar mensen met elkaar en voor elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan.

Mocht je feedback voor me hebben of niet tevreden zijn over mijn werkwijze of aanpak, dan mag je me dit altijd laten weten.

Hartelijke groet,
Marcel van Mousch

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie.