Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

De Meldcode helpt therapeuten bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode werd op 1 januari 2019 aangepast.
Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis nodig, omdat Veilig thuis informatie uit verschillende meldingen kan combineren om de veiligheidssituatie beter in te schatten en omdat Veilig thuis beroepskrachten daar waar nodig kan ondersteunen bij het zorgen voor langdurige veiligheid voor het slachtoffer.

Vanaf 1 januari 2019 ben ik als therapeut verplicht om, bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, het afwegingskader te hanteren. Met de aanpassing Meldcode werken we samen aan een betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Meer informatie vind je via deze link op de website van de  Rijksoverheid.

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
Stap 3: Gesprek aangaan met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
           (Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of
            kindermishandeling? Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?)
Stap 5: Neem 2 beslissingen:
           1—> Is melden noodzakelijk?
           (Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid).

           2—> Is hulpverlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulpverlenen is mogelijk als:
                  * De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te
                    organiseren.
                  * De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
                  * De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk. (www.veiligthuis.nl)