Informed consent:

Een informed consent bevat een (ondertekende) verklaring.

Hierin wordt onder andere vermeld dat u alle vragen heeft kunnen stellen die voor u van belang zijn voor wat betreft de therapie.

Ook heeft u van mij uitleg gekregen over de gang van zaken binnen de praktijk en heb ik u geinformeerd over de methodes.

Het informed consent is dus geen contract.
U kiest er vrijwillig voor om in therapie te gaan en u kunt dus ten alle tijden stoppen met de therapie .