Energetische Natuurgeneeswijzen

In de wereld zijn er 4 grote geneeskundige stromingen:
De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde, de Westerse reguliere geneeskunde en de natuurgeneeskunde.

Delen hiervan komen in deze therapievorm samen.

De therapie is energetisch en werkt vanuit het meridiaansysteem (energiebanen) om blokkades op energetisch, emotioneel en fysiek niveau op te sporen en te herstellen.

Deze energetische benadering heeft ook een preventieve werking, want veel fysieke verstoringen worden vooraf gegaan door verstoringen in het energetische vlak, te herkennen via het al eerder genoemde meridiaansysteem en de chakra's.

Ik werk holistisch en kijk naar energie, lichaam, geest en bewustzijn als een geheel.