Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden. De belangrijkste insteek van EMDR is te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Met N.E.I.® of EMDR in combinatie met Coaching worden de onderlinge verbanden inzichtelijk gemaakt.

Eerst vindt er een verkenning plaats van de ingrijpende of traumatische gebeurtenis. Hierna zal je gevraagd worden aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, geluiden, gedachten en gevoelens. Dit vindt plaats in combinatie met een afleidende stimulus (doorgaans de hand van de therapeut). Er wordt gevraagd de hand met de ogen te volgen. De hand bevindt zich op een afstand van ongeveer 30 centimeter van het gezicht en wordt heen en weer bewogen. Na een set oogbewegingen wordt er even rust genomen. Er wordt gevraagd wat er op dat moment in de gedachten naar boven komt en wat daarbij het meeste opvalt.

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De procedure wordt herhaald en na elke set oogbewegingen wordt gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering. Er volgen net zo lang nieuwe sets oogbewegingen tot er een verandering in de emotionele beleving van de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Leeftijden
De behandeling sluit aan bij kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen die een nare, traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt en die last blijven houden van de emotionele gevolgen van deze ervaring.