Hartcoherentie Coaching

Focussen op je hart, ademen door je hart en hartgevoel? Het klinkt misschien wat zweverig, maar deze 3 stappen vormen de basis van deze eenvoudige methode: Hartcoherentie.

Een coherent hart betekent niet meer en niet minder dan dat er harmonie is tussen hoofd (denken) en hart (voelen).
Met behulp van de 3 stappen’, leer je onder meer het hart tot “coherentie” te brengen. Gecombineerd met NLP oefeningen ontstaat een krachtige interventiemethode, die resulteert in een aantal positieve effecten: Stressreductie (kortetermijn effect), Gezondheidsbevordering en Bewustzijnsontwikkeling (langere termijn).
Je leert om jezelf letterlijk vanuit het hart te laten spreken. Hierdoor kom je sneller tot de werkelijke essentie, het hart van de coachvraag én bij de eigen Wijsheid vanuit je eigen hart.

Kun je je hartritme beïnvloeden?

Door op een bepaalde manier te ademen komen de meeste mensen in hartcoherentie. Hoe jij je eigen resonantiefrequentie kunt vinden is op een eenvoudige manier te leren. In mijn praktijk kan ik jou hierbij ondersteunen en middels biofeedbackapperatuur wordt zichtbaar gemaakt dat je in staat bent hartcoherentie te bereiken en te.
Hartcoherentie wordt gekenmerkt door helder denken en rust, een gevoel van alertheid, harmonie en welbevinden. Je kunt je vast een moment herinneren waarop je je iets wilde herinneren, tijdens een examen of een voordracht, maar het gewoon niet lukte om de informatie boven water te krijgen. Je noemde het waarschijnlijk een black-out. Op dat moment was je niet hartcoherent en waren je hart en brein niet met elkaar in verbinding.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het genereren van informatie niet alleen in onze hersenen plaatsvindt, maar ook in ons hart. Wetenschappers hebben ontdekt dat het hart een klein zelfstandig brein heeft. Er blijkt meer informatie van het hart naar het brein te gaan dan omgekeerd. Een niet coherent hartritme (bijvoorbeeld bij een stressreactie) leidt tot verstoring in het emotionele brein, en vervolgens tot een minder goed functioneren van het cognitieve brein. Bij een ernstige stressreactie kan dit leiden tot verbreking van de relatie tussen het emotionele en cognitieve brein.
Volgens wetenschappelijk onderzoek is een hoge mate van hartcoherentie dé sleutel tot optimaal presteren. Ieder mens kan zijn hartcoherentie leren beïnvloeden.

Het gevolg is:
    Minder stress
    Meer evenwicht
    Helder denken
    Minder een speelbal van de buitenwereld
    Meer bij jezelf
    Minder moeten
    Meer flow

 

Hoe word ik hartcoherent?

Door op een bepaalde manier te ademen komen de meeste mensen in hartcoherentie. Hoe jij je eigen resonantiefrequentie kunt vinden is op een eenvoudige manier te leren. In onze praktijk kunnen we jou hierbij ondersteunen en middels biofeedbackapperatuur zichtbaar maken dat je in staat bent hartcoherentie te bereiken

Hoe wordt hartcoherentie gemeten

Bij hartcoherentie werken de lichaamssystemen in hoge mate van efficiëntie en harmonie en worden natuurlijke herstelprocessen makkelijker gemaakt.

Waarop is Hartcoherentie gebaseerd?

Hartcoherentie is gebaseerd op de biofeedback: het inzicht dat we ons autonome zenuwstelsel tot op zekere hoogte gericht kunnen beïnvloeden. Gebleken is namelijk dat het bewust veranderen van onze emotionele gesteldheid een gunstige invloed heeft op de wisselwerking tussen hart en hersenen. Anders gezegd: wanneer mensen oprechte positieve gevoelens ervaren, wordt het hartritme coherent, wat samengaat met reductie van stresshormonen en verlaging van de bloeddruk.
Een gezond hart heeft een brede hartslagvariatie. Dat betekent dat er variatie is in het hartritme. Dat de ruimte tussen elke hartslag telkens varieert. Lichaam en geest functioneren echter op zijn best als de hartslag coherent is. Wanneer deze geleidelijk en gelijkmatig verandert. Bij de meeste mensen is dat niet zo. Bij emoties zoals woede, angst, ergernis, schaamte en stress stokt de ademhaling. Dit is voor de hersenen een signaal dat er spanning is. Dan is het lastig helder te blijven denken. Lichaam en geest raken van slag en dat versterkt elkaar.
Onze hartslag, hersengolven en ademhaling hebben allemaal een bepaald ritme. Bij hoge hartcoherentie gaan deze ritmes resoneren. Daarbij gaan trillingen van gelijke frequentie elkaar ontmoeten, waardoor een vibratie ontstaat. In dat geval communiceren ons brein, hart, zenuwstelsel en hormoonsysteem optimaal met elkaar. Het lichaam verbruikt efficiënt zijn energie. Je voelt je prettig. Je bent in hartcoherentie.

Hartbrein.

Een Amerikaanse cardioloog, Andrew Armour, ontdekte begin jaren negentig dat het hart over een eigen neuraal netwerk beschikt: het hartbrein. Weliswaar is dit een klein brein, maar toch bleek dit hartbrein veel meer informatie naar het grote brein te sturen dan andersom.
Op grond van de informatie van het hartbrein worden in de hersenen allerlei biochemische en elektrische reacties in gang gezet: de bloeddruk, de ademhaling en de aanmaak van stresshormonen bijvoorbeeld. Kortom, in tegenstelling tot wat we vaak denken, namelijk dat onze hersenen alles controleren, ligt de werkelijke basis veel dieper: in ons hart.

Hartslagvariabiliteit.

Maar hoe gaat de informatie van het hartbrein naar het emotionele brein? Uit onderzoek is gebleken dat de communicatie tussen hart en hersenen verloopt via de variatie van het hartritme. Het hart klopt namelijk niet helemaal regelmatig: er zitten verschillen tussen de intervallen van de hartslagen. En dat is maar goed ook. Een volledig regelmatige hartslag wijst namelijk op het niet goed functioneren van het hart, wat kan duiden op of leiden tot ziekte. Een zekere mate van variabiliteit is dus gezond. En die variabiliteit hangt weer samen met de ademhaling.

Wanneer de ademhaling zich verdiept en langzamer wordt, sturen zenuwen een boodschap naar het hart. Het gevolg is dat de hartslag daalt. Een diepe rustige ademhaling heeft dus effect op de hartslag en ook op de hartslagvariabiliteit. Een gezond hart vertoont veel variatie in hartslag en ritme: het laat zien dat het hart zich soepel aanpast aan veranderende behoeften.

Basisoefening Hartcoherentie.

Hartfocus: sluit je ogen en adem regelmatig. Verplaats dan je aandacht naar je hart, en voel het kloppen. Blijf je daarop concentreren.
Hartademhaling: probeer vervolgens ‘door je hart’ te ademen. Hoewel dat vreemd klinkt, kost het vaak niet eens veel moeite je voor te stellen dat de adem door je hart naar binnen komt, en er ook weer door naar buiten gaat.
Hartgevoel: denk vervolgens aan iemand of iets waar je blij van wordt en ga terug naar een situatie waarin dat ook gebeurde. Beleef opnieuw deze situatie en voel die blijheid. Probeer het vast te houden.

Meten en zien

Er bestaan diverse computerprogramma’s waarmee het hartritme kan worden gemeten en meteen gevisualiseerd wordt. Een ervan is HeartMath. De software is ontwikkeld door het gelijknamige instituut, het HeartMath instituut in de VS, dat al jaren onderzoek doet naar de hartslag en de gevolgen hiervan voor de gezondheid. Dit instituut staat aan de basis van de hartcoherentie methode en heeft ook enkele technieken daarvoor ontwikkeld (waaronder de basisoefening hierboven).

Hartcoherentie & onderzoek

In divers onderzoek is aangetoond dat hartcoherentie samengaat met een verlaging van de bloeddruk en het cortisolniveau (een stresshormoon), en met een stijging van DHEA (een vitaliteithormoon).