Therapie kan nodig zijn om twee redenen:

  • het lijden onder (verscheidene) problemen en/of klachten
  • de behoefte aan een persoonlijk zelfonderzoek en geestelijke groei.

Meestal wordt er om hulp gevraagd nadat men er al een tijd over heeft gedacht om een afspraak met een therapeut te maken.
Vragen rijzen als "Is mijn probleem wel normaal? Is het wel erg genoeg om er mee naar een hulpverlener te gaan? Kan ik er alleen dan niet uitkomen?" In het algemeen blijkt dat mensen bereid zijn om langdurig geestelijk lijden te verduren voordat zij uiteindelijk hulp vragen. Toch is het besluit om steun en advies te vragen aan iemand die buiten uw kring van bekenden en dierbaren staat een teken dat u belang hecht aan uw gezondheid en uw levensvreugde.

De grens van zelfzorg is bereikt als u lijdt aan bepaalde gevoelens en gedrag. In dat geval zou u baat kunnen hebben bij hulp van een therapeut.  Uw psychische omstandigheden kunnen dan als volgt worden beschreven:

  • U voelt zich al langer (overwegend) gespannen, schuldig, angstig en/of neerslachtig en hulpeloos.
  • Uw emotionele gesteldheid maakt het u moeilijk om uw dagelijks functioneren optimaal te houden: uw privéleven (zoals uw partner of vrienden) en uw werk lijden er min of meer onder.
  • U heeft vage lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid.

Jammer genoeg is in onze samenleving het vragen van psychologische hulp nog vaak taboe. Toch is het vragen en accepteren van noodzakelijke hulp een teken van karakter en wijsheid. In ieder geval zult u zich tijdens de gesprekken volledig geaccepteerd en (h)erkend voelen!

Welke klachten:
Angst / Paniek / Fobieën
Arbeidsproblemen
Assertiviteit
Gedragsproblemen
Innerlijk conflict
Levensbedreigende ziekte
Levensvragen
Piekeren
Rouw / Verlies
Stress / Burn-Out
Schuldgevoelens
Trauma